https://oac.co.in/wp-content/uploads/2019/08/AICTE-Logo-150x150.jpg

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २ जागा

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्या आस्थापनेवर सहाय्यक नाविन्य संचालक आणि नाविन्य अधिकारी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

https://oac.co.in/wp-content/uploads/2019/07/Nationl-Power-Training-Institute-150x148.png

फरीदाबाद येथील राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थेत विविध पदांच्या १४ जागा

राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्था, फरीदाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संचालक, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ लेखपाल व खाते अधिकारी पदांच्या एकूण…