दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळात फायर ऑपरेटर पदाच्या एकूण ७०६ जागा

दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळ यांच्या आस्थापनेवर फायर ऑपरेटर पदाच्या एकूण ७०६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून…